ของเล่นเด็ก 3 ขวบ

ของเล่นที่เหมาะสม ที่เรานั้นควรเลือกให้เหมาะสม 

การเลือกของเล่นนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่มือใหม่นั้น หลักการเลือกของเล่นนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่เรานั้นจะต้องรู้ด้วยเช่นกัน  ซึ่งในการเลือกของเล่นเด็กนั้นก็มเรื่องที่หลากหลายอย่างมากที่เรานั้นจะต้องรู้ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าในเรื่องของการเลือกของเล่นเด็กนั้นเราควรที่จะเลือกอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมมากที่สุดในการเลือกของเล่นเด็ก  ให้เหมาะสม   ความปลอดภัย   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของความปลออดภัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก   เพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก โดยหลักการในการเลือกของเล่นนั้นมีความปลอดภัยอย่างมาก ซึ่งในการเลือกน้นเราจะคัดเลือกของเล่นเด็ก จากความปลอดภัยดังนี้   ไม่แหลมมากเกินไป   ไม่มีขนาดที่เล็กมากเกินไป เพราะว่าเด็กอาจจะนำเข้าปากได้  ไม่มีสารเคมี เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมี ถูกผิวหนัง เพราะว่าอาจจะเกิดการระคายเอาได้   เลือกจาก อายุ และ การพัฒนาที่เหมาะสม   อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ การพัฒนาด้านต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าในช่วงแต่ละอายุนั้นจะมีการพัฒนาที่แตกต่างกันอย่างมาก ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในช่วงอายุ […]

Read More