เครื่อง ควบคุม อุณหภูมิ และ ความชื้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ความสำคัญ แนวทางการเลือกซื้อ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น คือ เครื่องที่สามารถทำหน้าที่วัดค่าและควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นของสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ ปัจจุบันนิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า อาจทำให้สินค้าไม่มีคุณภาพ จึงส่งผลทำให้มูลค่าลดลงไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

การเลือกซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ได้มาตรฐานนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก สาเหตุที่คุณจะต้องเลือกซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนั้นก็เพราะว่าเครื่องที่ได้มาตรฐานจะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อย่างแม่นยำสูงสุดและช่วยรักษาอุณหภูมิรวมถึงความชื้อให้อยู่ในภาวะสมดุลไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสินค้า

ถึงแม้ว่าคุณจะเลือกเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแต่ถ้าคุณติดตั้งไม่เป็น ติดตั้งผิดวิธีก็จะไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ดังนั้น การติดตั้งจึงมีความสำคัญอย่างมาก

ธุรกิจที่ควรใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ยกตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารและผลิตยา ซึ่งมีการใช้งานในส่วนของห้องแลปไปจนถึงอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมผลิตโลหะที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อไม่ให้ไม้หรือเหล็กนั้นเกิดการเสื่อมสภาพไป เป็นต้น จริงๆ แล้วเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมันไม่ได้ส่งผลดีแค่ช่วยให้สินค้าอยู่ในสภาพดีหรือมีคุณภาพแต่มันยังทำให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อของคุณรู้สึกมั่นใจทำให้คุณเองรู้สึกมั่นใจได้ว่าการส่งออกสินค้าของคุณไปยังมือลูกค้านั้นมีดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณได้อย่างแน่นอน

การเลือกซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา อย่างเช่น ขนาดของตัวเครื่อง เนื่องจากเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายหลายรุ่น จึงส่งผลให้แต่ละรุ่นมีขนาดของตัวเครื่องที่แตกต่างกัน แต่ยิ่งมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่านั้นและมันเหมาะสำหรับการติดตั้งในห้องขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นก็สำคัญเพราะแต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน บางเครื่องควบคุมความเย็นได้ บางเครื่องควบคุมความร้อนได้อย่างเดียวใน ขณะที่บางเครื่องสามารถควบคุมได้ทั้งสองด้าน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีเลือกเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

สำหรับระบบ out put และระบบ in put ของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแต่ละเครื่องก็แตกต่างกันออกไปด้วย ระบบ out put บางเครื่องอาจต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องควบคุมกำลังไฟเสริมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่และทำให้เครื่อง Heater สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนระบบ in put ก็คือเซนเซอร์ที่ใช้วัดค่าและควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แต่ละเครื่องมีระบบ in put ที่แม่นยำต่างกันดังนั้นควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ