ปูนผสมเสร็จ

ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) หรือเป็นปูนผสมเสร็จ ถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการก่อสร้าง อีกทั้งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุก่อสร้างที่ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างตามที่คุณต้องการ นอกจากจะหาซื้อได้ง่ายแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่รู้จักปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนผสมเสร็จดีละก็ วันนี้เราเลยมีประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มาฝาก 

5 ประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

  1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบธรรมดา หรือประเภท 1

โดยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาเหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไป โดยปูนซีเมนต์ประเภทนี้สามารถนำไปใช้งานกับคอนกรีตเสริมเหล็กในการทำโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ ซึ่งปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีข้อเสียในเรื่อง ไม่คงทนต่อสารที่มีสถานะเป็นด่างจากน้ำหรือดิน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมี

  1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบดัดแปลง หรือประเภท 2 

เมื่อนำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบดัดแปลงผสมกับน้ำ จะทำให้มีการคายความร้อนออกมาในปริมาณที่น้อยกว่าปูนซีเมนต์แบบธรรมดา และมีความทนทานต่อความเป็นด่างระดับนึง ทำให้ปูนซีเมนต์ประเภทนี้เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การทำเขื่อน กำแพงกันดิน สะพานท่าเรือ 

  1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบให้กำลังอัดสูงเร็ว หรือประเภท 3 

ความพิเศษของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบให้กำลังอัดสูงเร็วคือมีความละเอียดมากที่สุด ส่งผลให้เกิดความแข็งตัว และรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทธรรมดา โดยปูนซีเมนต์ประเภทนี้เป็นที่นิยมในการใช้งานที่เหมาะกับความต้องการความรวดเร็ว เร่งด่วน และคล่องตัวมากขึ้น 

  1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบเกิดความร้อนต่พ หรือประเภท 4 

ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะเหมาะกับงานที่ต้องการคุมทั้งความร้อน และปริมาณที่เกิดขึ้นให้ได้น้อยที่สุด โดยการเกิดกำลังของคอนกรีตประเภทนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งเหมาะกับงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกันน้ำ เพราะปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีความสามารถทนต่อการแตกร้าวจากความร้อนได้มากที่สุด

  1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบซัลเฟตสูง หรือประเภท 5

ซึ่งปูนซีเมนต์ประเภทนี้เหมาะกับงานใช้งานก่อสร้างที่ต้องการสัมผัสกับบริเวณที่มีด่างสูง เช่น ดิน หรือ ทะเล เพราะปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีคุณสมบัติในการต้านทานต่อสารที่เป็นด่างได้ดี โดยระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีความช้าที่สุด 
และนี้คือ 5 ประเภทของปูนซีเมนต์ หรือที่เรียกว่าปูนผสมเสร็จ ซึ่งแต่ละประเภทมีจุดเด่น และหลักการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละงานก่อสร้าง แนะนำให้เลือกให้ถูกต้องเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด