โกดังให้เช่า บางพลี

ค่าใช้จ่ายหลักที่เกี่ยวข้องกับการเช่าโกดังให้เช่า บางพลี

การเช่าโกดังให้เช่า บางพลี คลังสินค้า หรือโรงงานถือเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจหลาย ๆ แห่ง และเชื่อว่ามีผู้ประกอบการหลายคนที่มีความสนใจและต้องการจะเช่า รวมถึงต้องการที่จะรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องว่ามีอะไรบ้าง เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกเช่าสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งในวันนี้เราก็ได้รวบรวมค่าใช้จ่ายหลัก ๆ มาให้คุณได้ทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญา โดยจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร? ไปติดตามพร้อม ๆ กันได้เลย 

เปิดค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าโกดังให้เช่า บางพลี 

1. ค่าเช่า 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดังให้เช่า บางพลี โดยปกติแล้วจะคิดค่าเช่าตามหน่วยตารางเมตรต่อเดือน ตามขนาดพื้นที่โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้านั้น ๆ ซึ่งจะยังไม่รวมกับค่าภาษี ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำบริการ และค่าข้อตกลงการให้บริการต่าง ๆ ที่ตกลงกันตามสัญญา 

2. ค่ามัดจำ 

โดยปกติแล้วการทำสัญญาเช่า มักจะมีเงินมัดจำมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 2-4 เดือนของค่าเช่า ขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่าแต่ละรายกำหนดขึ้นมา คุณจะได้รับคืนก็ต่อเมื่อทำการเช่าจนครบสัญญา ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บเงินมัดจำที่มีมูลค่าสูงจนเกินไป ก็สามารถทำการต่อรองจำนวนเงินให้เหมาะสมกับโกดังที่ต้องการเช่าได้ 

3. เงินล่วงหน้า 

อีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจะต้องพบเจอก็คือเงินค่าเช่าล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าล่วงหน้าเดือนแรกหรือค่าเช่าล่วงหน้าเดือนสุดท้ายก็ตาม ตามปกติแล้วจะไม่เกิน 1-2 เดือนของค่าเช่า หากผู้ให้เช่าเรียกเก็บเงินหลายเดือนมากจนเกินไป ก็สามารถพูดคุยเพื่อขอลดจำนวนค่าเช่าล่วงหน้าที่จะต้องจ่ายได้เช่นกัน เพื่อเป็นการประหยัดเงินทุนที่ต้องจ่ายล่วงหน้าให้น้อยลง 

4. ค่าภาษี 

ค่าภาษีของการเช่าโกดังให้เช่า บางพลี จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
  • อากรแสตมป์ 
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

5. ค่าน้ำ-ค่าไฟ 

คุณจะต้องจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟตามหน่วยของประปาและไฟฟ้าที่ใช้ไป โดยอัตราค่าน้ำและค่าไฟนั้น จะขึ้นอยู่กับแต่ละนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่โกดังให้เช่าเป็นผู้กำหนด เพราะฉะนั้นก่อนทำสัญญาเช่าหรือเลือกสถานที่เช่า แนะนำให้สอบถามอัตราค่าน้ำและค่าไฟของนิคมอุตสาหกรรมก่อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ 

เห็นแล้วใช่ไหมว่าการตัดสินใจเช่าโกดังให้เช่า บางพลี ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช่าเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมาด้วย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสำคัญและคุณจะต้องเตรียมให้พร้อมเสมอ เพื่อให้การทำสัญญาเช่าง่ายและรวดเร็วขึ้น แนะนำว่าก่อนจรดปลายปากกาทุกครั้ง ให้อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขให้ถี่ถ้วนก่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต